bảo hiểm hỗn hợp3301


Bảo hiểm trách nhiệm
(3301) Bảo hiểm Trách nhiệm chung
(3302) Bảo hiểm Trách nhiệm người thứ 3
(3303) Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng
(3304) Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm
(3305) Bảo hiểm Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động
(3306) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề tư vấn, thiết kế, giám sát
(3307) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề khai thác dịch vụ vận tải
(3308) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề tư vấn pháp luật
(3309) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề đối với các tổ chức tài chính
(3310) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề đối với bảo vệ, vệ sỹ
(3311) Bảo hiểm Trách nhiệm nghề đối với bác sỹ
(3312) Bảo hiểm Trách nhiệm các thành viên HĐQT và Ban giám đốc
(3399) Bảo hiểm Trách nhiệm khác


3400


Bảo hiểm hỗn hợp
(3401) Bảo hiểm Tiền
(3402) Bảo hiểm Trộm cướp
(3403) Bảo hiểm Đa rủi ro văn phòng
(3404) Bảo hiểm lòng Trung thành
(3405) Bảo hiểm bồi thưởng giải thưởng (Hole in One)
(3406) Bảo hiểm toàn diện cho Ngân hàng (BBB)


3500


Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
(3501) Bảo lãnh dự thầu (BIB)
(3502) Bảo lãnh thực hiện HD (PEB)
(3503) Bảo lãnh bảo hành (MAB)
(3504) Bảo lãnh thanh toán ứng trước (APB)
(3505) Bảo hiểm tín dụng thương mại
(3506) Bảo hiểm tín dụng cá nhân


9100


Bảo hiểm Hàng không
(9101) Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay và trách nhiệm hàng không
(9102) Bảo hiểm thân máy bay dưới mức miễn thường
(9103) Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay đối với rủi ro chiến tranh
(9104) Bảo hiểm trách nhiệm đối với rủi ro chiến tranh
(9105) Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay
(9106) Bảo hiểm vệ tinh (Bảo hiểm Mọi rủi ro không gian)9200Bảo hiểm năng lượng
(9201) Bảo hiểm trách nhiệm vượt mức đối với các khiếu nại đã được thông báo ( LSW244)
(9202) Bảo hiểm dự án xây dựng lắp đặt ngoài khơi (welcar2001)
(9203) Bảo hiểm Mọi rủi ro sà lan/giàn khoan di dộng
(9204) Bảo hiểm Mọi rủi ro giếng khoan dầu và khí RRTB-02
(9205) Bảo hiểm thăm dò phát triển năng lượng EDD8/86 được sửa đổi (Bảo hiểm khống chế giếng)
(9206) Bảo hiểm về Trách nhiệm toàn diện đối với những thiệt hại về người và tài sản của các nhà điều hành thuê khai thác dầu khí, các nhà thầu khác

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin và phí bảo hiểm.

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!