Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

1. Giới thiệu về nghiệp vụ

– Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản” ban hành kèm theo Quyết định số 726/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO);- Bao Gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

 • Tỷ lệ phụ thuộc vào: Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
 • Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

Xem Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro TẠI ĐÂY

2. Đối tượng bảo hiểm

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc
 • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư

3. Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm (Bảo hiểm cho mọi tài sản hữu hình thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm bao gồm cả những tài sản thuê mướn hay tài sản của các bên khác mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm gìn giữ theo Danh mục tài sản đính kèm) thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom của Người được bảo hiểm

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc - hotline: 0942990309 (M.r Ngọc)

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc – hotline: 0942990309 (M.r Ngọc)

4. Điều Khoản bổ sung

 • Tùy theo mức giá trị bảo hiểm mà mỗi tài sản sẽ có các điều khoản bổ sung khác nhau nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.
 • Trên đây là những thông tin cơ bản, khách hàng muốn biết thêm vui lòng liên hệ hotline: 0942 990 309 (Mr. Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.com để nhận tỉ lệ phí và thông tin các điều khoản bổ sung phù hợp với tài sản của doanh nghiệp.

 5. Phí bảo hiểm

Tổng giá trị tài sản x Tỷ lệ phí (Bao gồm thuế VAT) = Phí bảo hiểm 1 năm

6. Bồi thường khi xảy ra tổn thất

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (M.r Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

Xem thêm tin liên quan =>