Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

Mô tả sản phẩm  

 

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

 

Người được bảo hiểm

 

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe

Phạm vi bảo hiểm

 

– Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
– Tai nạn đối với lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó

 

Biểu phí bảo hiểm

 

1. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức phổ thông: (áp dụng cho xe trong nước).
Số tiền bảo hiểm/người/vụXe không KDVTXe KDVT
Đến 20 trđ0,10 %0,15 %
Trên 20 trđ đến 50 trđ0,15 %0,20 %
Trên 50 trđ đến 100 trđ0,25%0,35%

2. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức cao: (áp dụng đối với các Chủ xe cơ giới là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Số tiền bảo hiểm/người/vụ Tỷ lệ (%)
Từ 200.000.000 đ – 400.000.000 đ0,10
Trên 400.000.000 đ – 600.000.000 đ0,15
Trên 600.000.000 đ – 1.000.000.000 đ0,20

 
 

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin và phí bảo hiểm.