Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên về những tai nạn xảy ra gây thiệt hại cho thân thể thuyền viên trong khi họ đang làm việc và sinh hoạt trên các phương tiện lưu thông trên sông, hồ, kênh rạch, đầm, phá, vùng biển của Việt Nam hoặc trong lúc đang thừa hành công việc ở trên bờ hoặc dưới nước.

 • Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các sỹ quan, thủy thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao động chính, lao động phụ làm việc trên tàu, thuyền hoặc phương tiện thủy như: phà, sà lan…(gọi chung là tàu, thuyền).
 • Khi tham gia bảo hiểm thuyền viên tự lựa chọn mức độ tham gia bảo hiểm thích hợp nhất đối với quyền lợi của mình theo các quy định của PJICO.
 • Thuyền viên được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được hưởng mọi quyền lợi theo các chế độ bảo hiểm khác mà thuyền viên đã tham gia.

PHẦN 2: PHẠM VI BẢO HIỂM.

 • Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn bất ngờ xảy ra làm thuyền viên được bảo hiểm bị chết, thương tật thân thể hoặc mất tích khi họ đang làm việc và sinh hoạt trên các phương tiện lưu thông trên sông, hồ, kênh rạch, đầm, phà, vùng biển của Việt Nam hoặc trong lúc đang thừa hành công việc ở trên bờ hoặc dưới nước.
 • Phạm vi bảo hiểm còn được mở rộng trong cả trường hợp thuyền viên bị chết hoặc bị thương do tai nạn xảy ra ngoài thời gian đi sản xuất hoặc sửa chữa tàu, thuyền.

PHẦN 3: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

 • Trong phạm vi số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn chết hoặc bị thương. Mức chi trả tiền bảo hiểm cao nhất trong trường hợp bị chết hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động là số tiền bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn, mức chi trả tiền áp dụng theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người ban hành kèm theo Quyết định số: 05/TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Trong trường hợp người được bảo hiểm mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên biển mà thuyền trưởng, chủ tàu đã áp dụng mọi biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn nhưng không có kết quả và có đầy đủ tài liệu chứng minh là đã mất tích thì mức chi trả tiền bảo hiểm áp dụng như trường hợp chết. Nếu sau khi chi trả tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm này còn sống thì người thụ hưởng đã nhận tiền bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm đó cho PJICO.

PHẦN 4: LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

PJICO không trả tiền bảo hiểm cho thuyền viên được bảo hiểm mà tai nạn là do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:

 • Hành động cố ý tự gây thương tích kể cả tự tử hay có ý định tự tử của thuyền viên được bảo hiểm dù trong bất kỳ hoàn cảnh, trạng thái nào do những tranh chấp vì mục đích cá nhân gây ra.
 • Tai nạn xảy ra do thuyền viên được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.
 • Do hành vi phạm pháp của thuyền viên được bảo hiểm.
 • Do bệnh tật hay bệnh nghề nghiệp gây ra.
 • Do chiến tranh, đình công, bạo động.

PHẦN 5: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

5.1 Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thuyền viên được ký dưới dạng tập thể các đơn vị, hợp tác xã, chủ tàu, thuyền hoặc cá nhân.

Giấy chứng nhận bảo hiểm do PJICO cấp theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm là bằng chứng giao kết Hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và PJICO.

5.2 Khi Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, nếu thuyền viên có sự thay đổi nghề nghiệp làm tăng thêm mức độ rủi ro thì bên mua bảo hiểm phải thông báo ngay (bằng văn bản) cho PJICO biết về sự thay đổi đó.

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu quả do sự thay đổi đó gây ra mà bên mua bảo hiểm không thông báo (bằng văn bản) cho PJICO.

PHẦN 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.

6.1 Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

6.2 Hiệu lực của Hợp đồng cũng sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).

PHẦN 7: PHÍ BẢO HIỂM.

Phí bảo hiểm được tính cho thời gian tham gia bảo hiểm theo biểu phí của Bộ Tài chính phê chuẩn.

Phí bảo hiểm thanh toán một lần ngay khi Hợp đồng bảo hiểm được ký kết (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin sản phẩm bảo hiểm và phí bảo hiểm.

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm tàu của chúng tôi!

BLOG BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây

ĐỊA CHỈ - MAP - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

Posted in .