BẢO HIỂM TÀI SẢN 2023

Bảo hiểm tài sản của công ty bảo hiểm PJICO Sài gòn bao gồm các loại hình bảo hiểm đặc trưng như:

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc cho cơ sở sản xuất – kinh doanh – nhà xưởng – kho bãi

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản – (bảo hiểm cho tất cả các rủi ro dẫn đến tổn thất ngoài những nguyên nhân bị loại trừ bắt buộc trong hợp đồng và giấy chứng)

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (là loại hình bảo hiểm; nổ và các rủi ro khác được liệt kê rõ trong giấy chứng nhận và hợp đồng bảo hiểm)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC PJICO - 0942990309
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN
bảo hiểm phi nhân thọ PJICO - bảo hiểm tài sản và xe cơ giới - hotline: 0942990309
BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT
quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - vận chuyển nội địa - quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN
Bảo hiểm PJICO - bảo hiểm nhà tư nhân - hotline: 0942990309 (M.r Ngọc)
BẢO HIỂM NHÀ CHUNG CƯ
Bảo hiểm sức khỏe - hotline: 0942990309 (M.r Ngọc)
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC PJICO - 0942990309
Bảo Hiểm Tài Sản Kĩ Thuật​
  • Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro…
  • Tài sản bên trong được liệt kê trong hợp đồng thuộc phạm vi bảo hiểm..
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC PJICO - 0942990309
Bảo Hiểm Tài Sản Kĩ Thuật​
  • Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro…xem thêm
  • Tài sản bên trong được liệt kê trong hợp đồng thuộc phạm vi bảo hiểm…xem thêm
  • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc…xem thêm
  • Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt…xem thêm

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM TẠI PJICO

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua:

HOTLINE: 0942990309 (Ngọc)

Để nhận thông tin và phí bảo hiểm.

Posted in .