BẢO HIỂM TAI NẠN

 • Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam
 • Tuổi từ 16 đến 70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục bảo hiểm tại PJICO từ năm 60 tuổi trừ khi có thỏa thuận khác.

2. Phạm vi bảo hiểm

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn lao động xảy ra tại Việt nam do:

 • Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.
 • người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.
bảo hiểm tai nạn lao động 24/7
BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG

3. Quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm tai nạn 24/24 hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm và cung cấp đầy đủ chứng từ y tế theo quy định, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như sau:

 • Khi có đầy đủ chứng từ thanh toán, hóa đơn tài chính theo quy định của nhà nước, PJICO thực hiện chi trả chi phí thực tế và trợ cấp ngày điều trị theo định mức trong ” bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” hiện hành của PJICO nhân với số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp tham gia với số tiền bảo hiểm (từ 10 triệu đến 20 triệu đồng) và không cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán, hóa đơn tài chính theo quy định của nhà nước, PJICO thực hiện chi trả tối đa bằng định mức trong “bảng tỷ lệ bảo hiểm do tại nạn” hiện hành của PJICO nhân với số tiền bảo hiểm.
 • Trường hợp tham gia với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên và không cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán, hóa đơn tài chính theo quy định của nhà nước, PJICO thực hiện chi trả như sau:
   • Quyền lợi theo số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng: tỷ lệ thương tật quy định tại “bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” nhân với số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng .
   • Quyền lợi theo số tiền tham gia thực tế: số ngày điều trị nội trú, ngoại trú thực tế (không quá 180ngày/vụ tai nạn) nhân cới 0.1% số tiền bảo hiểm tham gia thực tế.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tại nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn lao động đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

– Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm tai nạn lao động bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Bảo hiểm tai nạn lao động

4. Phí bảo hiểm tai nạn lao động

4.1 Biểu phí bảo hiểm áp dụng với hợp đồng trên 100 thành viên.

Số tiền bảo hiểmPhí bảo hiểm
(tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)
Từ 1 triệu đến 20 triệu0,28
Từ trên 20 triệu đến 50 triệu0,42
Từ trên 50 triệu đến 70 triệu0,56
Từ trên 70 triệu đến 100 triệu0,75

4.2 Biểu phí bảo hiểm áp dụng với hợp đồng dưới 100 thành viên

 • Phân loại lao động: gồm 04 loại lao động (PL.22.3 – 36)
 • Đối với lao động loại 1 và loại 2: theo biểu phí quy định tại quy tắc hoặc mục 2.1 trên đây
 • Đối với lao động loại 3 và loại 4: Phí bảo hiểm được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên như sau:

Lao động loại 3:

Số tiền bảo hiểmPhí bảo hiểm
(tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)
Từ 1 triệu đến 20 triệu0,32
Từ trên 20 triệu đến 50 triệu0,46
Từ trên 50 triệu đến 70 triệu0,62
Từ trên 70 triệu đến 100 triệu0,82

Lao động loại 4:

Số tiền bảo hiểmPhí bảo hiểm
(tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)
Từ 1 triệu đến 20 triệu0,46
Từ trên 20 triệu đến 50 triệu0,62
Từ trên 50 triệu đến 70 triệu0,75
Từ trên 70 triệu đến 100 triệu0,90

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin sản phẩm bảo hiểm và phí bảo hiểm.

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM TAI NẠN CHO CÔNG NHÂN

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây

MAP - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO