BẢO HIỂM CHÁY NỔ 2023

Công ty bảo hiểm PJICO – chuyên cung cấp các loại bảo hiểm cháy nổ cho nhà xưởng – kho bãi – cơ sở sản xuất – hàng hóa

2. Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Nghị Định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

  • Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
  • Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC PJICO - 0942990309

3. Quy tắc bảo hiểm cháy nổ áp dụng năm 2023

– Theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021

– và Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

4. Phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ  quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018; Theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ cháy nổ bắt buộc 

Bằng tỷ lệ (%) x  STBH.

– Tỷ lệ phụ thuộc vào:Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…

– Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ  quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018; Theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021

5. Thủ tục bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm:

– Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

– Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

– Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

– Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

–    Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

–    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá (45) ngày.

–    Trường hợp từ chối bồi thường, PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN
bảo hiểm tài sản pjico
BẢO HIỂM CHÁY NỔ TỰ NGUYỆN

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây