BẢO HIỂM CHÁY NỔ – HỎA HOẠN

BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO
BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

 • Tất cả các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nói chung có nguy cơ cháy nổ và thiệt hại
 • tất cả các doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu, thuê hoặc cho thuê những toà nhà văn phòng, khách sạn
 • các đối tương khác có nhu cầu bảo hiểm nhà xưởng

Lưu ý đối tượng được bảo hiểm cụ thể ở đây sẽ là các trụ sở, văn phòng làm việc, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng .

Phạm vi bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm hỏa hoạn

(bao gồm nhưng không giới hạn Toà nhà, trang thiết bị, các tài sản nội thất bên trong bao gồm cả phần đã lắp đặt và sửa đổi, máy móc, hàng hóa trong kho và tất cả các tài sản khác) thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom của Người được bảo hiểm, gây ra bởi những rủi ro sau:

 • Rủi ro loại A: Hoả hoạn, cháy, sét đánh.
 • Rủi ro loại B: Nổ.

 

BẢO HIỂM HỎA HOẠN

Rủi ro A và rủi ro B là hai loại rủi ro phổ biến nhất, cháy và nổ, ngoài ra còn có một số loại rủi ro đặc biệt khác gồm:

 • Rủi ro loại C: Máy bay, các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng.
 • Rủi ro loại D: Các hoạt động gây rối, đình công, bế xưởng.
 • Rủi ro loại E: Thiệt hại do hành động ác ý.
 • Rủi ro loại F: Thiệt hại do động đất hay núi lửa phun.
 • Rủi ro loại G: Thiệt hại do giông và bão.
 • Rủi ro loại I: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước.
 • Rủi ro loại J: Thiệt hại đến từ đâm va do xe cộ và súc vật.
BẢO HIỂM CHÁY HỎA HOẠN
BẢO HIỂM CHÁY HỎA HOẠN

Phí bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện

Bằng tỷ lệ (%) x STBH. Tỷ lệ phụ thuộc vào:

 • Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
 • Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ TỰ NGUYỆN

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện (bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua số điện thoại 0942990309 (Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.comđể cập nhập thông tin phí bảo hiểm nhà xưởng và mua bảo hiểm cháy nổ doanh nghiệp.

Thêm Heading của bạn tại đây