Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản 2023

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản” ban hành kèm theo Quyết định số 726/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO);- Bao Gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

 • Tỷ lệ phụ thuộc vào: Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
 • Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

Xem Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro TẠI ĐÂY

BẢO HIỂM CHÁY NỔ TÀI SẢN - MỌI RỦI RO TÀI SẢN

2. Đối tượng bảo hiểm mọi rủi ro

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc
 • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư

3. Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm

(Bảo hiểm cho mọi tài sản hữu hình thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm bao gồm cả những tài sản thuê mướn hay tài sản của các bên khác mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm gìn giữ theo Danh mục tài sản đính kèm)

Thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom của Người được bảo hiểm

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc - hotline: 0942990309 (M.r Ngọc)

4. Điều Khoản bổ sung

Tùy theo mức giá trị bảo hiểm mà mỗi tài sản sẽ có các điều khoản bổ sung khác nhau nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Một số điều khoản bổ sung thường được áp dụng trong đơn bảo hiểm:

 • Điều khoản về chi phí cho việc phá dỡ, dọn dẹp hiện trường và lắp đặt ván che hàng rào tạm thời
 • Điều khoản chi phí soạn thảo lại tài liệu và lập hồ sơ khiếu nại
 • Điều khoản về thanh toán bồi thường tạm ứng.
 • Điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời
 • Điều khoản về chi phí cho đội chữa cháy
 • Điều khoản qui định về thông báo tổn thất 30 ngày.
 • Điều khoản về chi phí dọn dẹp hiện trường
 • Điều khoản bảo hiểm chi phí cho kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư vấn
 • Điều khoản về tự động bảo hiểm cho tài sản bổ sung Giới hạn: 10% số tiền bảo hiểm – thông báo trước 30 ngày.
 • Điều khoản về chi phí phụ phát sinh
 • Điều khoản về chi phí cứu hỏa.
 • Điều khoản sử dụng Công ty giám định độc lập theo thỏa thuận.
Trên đây là những thông tin cơ bản, khách hàng muốn biết thêm vui lòng liên hệ hotline: 0942 990 309 (Mr. Ngọc) hoặc gmail: congngoc.fc@gmail.com để nhận tỉ lệ phí và thông tin các điều khoản bổ sung phù hợp với tài sản của doanh nghiệp.

5. Điều khoản loại trừ bảo hiểm 2023

Các điều khoản loại trừ bắt buộc do bộ tài chính quy định bao gồm 11 điều khoản loại trừ bắt buộc, áp dụng cho tất cả các đơn bảo hiểm tài sản

 • Điều khoản loại trừ và giới hạn do bị trừng phạt theo các lệnh cấm vận LMA 3100.
 • Điều khoản loại trừ các rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin.
 • Điều khoản loại trừ đường dây truyền tải và phân phối điện, thông tin liên lạc, vô tuyến viễn thông.
 • Điều khoản loại trừ ô nhiễm/ nhiễm bẩn.
 • Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố.
 • Điều khoản tuân thủ quy định về thiết bị PCCC.
 • Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm LMA5394.
 • Điều khoản loại trừ các rủi ro năng lượng nguyên tử hạt nhân (NMA 1975 (a) 1994 and SR 482).
 • Điều khoản loại trừ rủi ro liên quan đến nhiễm phóng xạ.
 • Điều khoản loại trừ Amiang.
 • Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và nội chiến – LIRMA G51.
 • Điều khoản loại trừ Rủi ro An ninh mạng LMA5410.

6. Phí bảo hiểm

Tổng giá trị tài sản x Tỷ lệ phí (Bao gồm thuế VAT) = Phí bảo hiểm 1 năm

7. Bồi thường khi xảy ra tổn thất

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm bao gồm

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

8. Hình thức liên hệ

Điền mẫu liên hệ

Bản đồ địa chỉ công ty bảo hiểm PJICO