BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TÀU BIỂN NỘI ĐỊA

Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PJICO.

Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm tàu của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là Người được bảo hiểm), PJICO có thể nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, thuyền theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.

 Tàu, thuyền nói trong quy tắc này bao gồm các loại phương tiện tự hành hoặc không tự hành dùng để chuyên chở hàng hoá, hành khách, nguyên liệu hoặc chuyên dùng để lai dắt… hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam.

PHẦN 2: PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

2.1. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu biển nội địa

Với loại hình bảo hiểm này, PJICO  nhận trách nhiệm bồi thường:

 1. Những chi phí phát sinh từ rủi ro trong hoạt động của tàu, thuyền được bảo hiểm mà chủ tàu, thuyền phải chịu trách nhiệm dân sự theo luật pháp hoặc theo quyết định của Toà án gồm:
 • Chi phí tẩy rửa lấm bẩn hoặc ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do lấm bẩn hoặc do ô nhiễm dầu gây ra.
 • Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu, thuyền được bảo hiểm bị đắm (nếu có).
 • PJICO chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu, thuyền khi chủ tàu, thuyền tuyên bố từ bỏ tàu.
 • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
 • Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

2. Những khoản chi phí mà chủ tàu, thuyền phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật pháp đối với:

 • Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm.
 • Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuỷ thủ đoàn theo Luật lao động trong trường hợp tàu, thuyền được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

3. Phần trách nhiệm mà chủ tàu, thuyền phải gánh chịu theo luật pháp do tàu, thuyền được bảo hiểm gây ra làm:

 • Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
 • Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm).
 • Mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu, thuyền được bảo hiểm, loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

2.2. Trách nhiệm đâm va

Bao gồm những chi phí phát sinh từ tai nạn đâm va  giữa tàu, thuyền được bảo hiểm với tàu, thuyền khác mà chủ tàu, thuyền  được bảo hiểm có trách nhiệm theo pháp luật phải bồi thường cho người khác, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, về:

 1. Thiệt hại hư hỏng tàu, thuyền khác hay tài sản trên tàu, thuyền ấy.
 2. Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu, thuyền khác hay tài sản trên tàu, thuyền ấy.
 3. Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu, thuyền khác hay tài sản trên tàu, thuyền ấy.
 4. Trục vớt, di chuyển hoặc phá huỷ xác tàu, thuyền ấy.
 5. Thuyền viên trên tàu, thuyền ấy bị chết hoặc bị thương.
 6. Tẩy rửa ô nhiễm do tàu, thuyền ấy gây ra.

2.3. Mở rộng phạm vi bảo hiểm

PJICO cũng nhận trách nhiệm bồi thường những chi phí mà tàu, thuyền được bảo hiểm chi ra trong trường hợp:

 1. Khi thực hiện nghĩa vụ hay các biện pháp cần thiết nhằm mục đích cứu sinh mạng trên biển, với điều kiện Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý đối với các chi phí đó và các chi phí đó không thể đòi được người thứ ba.
 2. Tàu, thuyền được bảo hiểm đâm va với tàu, thuyền cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý hoặc được những tàu, thuyền như vậy cứu hộ.

 Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền lợi theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng  phải được PJICO đồng ý hay theo quyết định của Toà án.

 1. Với điều kiện Người được bảo hiểm phải thoả thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của PJICO, PJICO nhận bảo hiểm cả trong trường hợp:
 • Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, về lai dắt, về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến).
 • Xếp dỡ hàng hoá hoặc nguyên nhiên liệu, vật liệu ở trên sông hồ, ngoài biển sang tàu, thuyền khác hoặc từ tàu, thuyền khác sang tàu, thuyền được bảo hiểm.

4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu mở rộng đối với tàu lai kéo hoạt động trên sông, hồ và các vùng nước thuộc cảng:

Với điều kiện Người được bảo hiểm phải thoả thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của PJICO, PJICO nhận trách nhiệm bồi thường cả những chi phí mà chủ tàu lai kéo được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật về:

4.1. Các tổn thất đối với phương tiện được lai kéo gây ra bởi tàu được bảo hiểm trong quá trình lai kéo, bao gồm:

 • Thiệt hại hư hỏng của phương tiện được lai kéo (bao gồm cả chi phí cứu hộ, chi phí trục vớt, di chuyển xác phương tiện được lai kéo), loại trừ trường hợp phương tiện được lai kéo cùng chủ hoặc cùng hộ gia đình với tàu lai kéo.
 • Thiệt hại về thân thể của thuyền viên và người thứ ba khác trên phương tiện được lai kéo.
 • Thiệt hại, hư hỏng hàng hoá được chuyên chở trên phuơng tiện được lai kéo, loại trừ hàng hoá thuộc sở hữu của chủ tàu lai kéo.

4.2. Các tổn thất đối với người thứ ba do phương tiện được lai kéo gây ra trong quá trình được lai kéo bởi tàu được bảo hiểm, bao gồm:

 • Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác.
 • Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
 • Các thiệt hại của tàu thuyền khác do đâm va với phương tiện được lai kéo.

Theo điều này, tàu lai kéo được hiểu là các phương tiện chuyên dùng để lai kéo; phuơng tiện được lai kéo được hiểu là các phương tiện chở hàng thông thường không tự hành.

PHẦN 3: KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

A – PJICO không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên nhân sau đây:

 1. Tàu, thuyền không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định.
 2. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuỷ thủ.
 3. Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành, cố ý vi phạm và/hoặc vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
 4. Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.
 5. Tàu, thuyền đậu ở bến, bãi không được neo, cột chắc chắn hoặc thuyền viên trực bảo quản bỏ tàu, thuyền đi vắng.

B – PJICO không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những chi phí có liên quan dưới đây, dù những chi phí đó do những rủi ro được bảo hiểm gây ra:

 1. Chi phí liên quan đến sự chậm trễ của tàu, thuyền, hàng hoá bị giảm giá trị hoặc thiệt hại sản xuất kinh doanh của tàu, thuyền được bảo hiểm.
 2. Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thân tàu.

C – PJICO không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm hoặc tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu, thuyền.

D – PJICO không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do:

 1. Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh.
 2. Bị cướp, bị bắt giữ tàu, thuyền tại bất cứ nơi nào vì bất cứ lý do gì.
 3. Tàu, thuyền được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự.
 4. Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị.
 5. Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào.
 6. Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.
 7. Việc chuyên chở súc vật sống.

E – PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường khi tổn thất xảy ra nhưng Người được bảo hiểm chưa thanh toán phí bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm TNDS tàu biển nội địa (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).

 

PHẦN 4: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm cao nhất của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là thiệt hại thực tế do tàu, thuyền được bảo hiểm gây ra mà chủ tàu, thuyền phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hoặc quyết định của Toà án nhưng không vượt quá các giới hạn trách nhiệm đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

PHẦN 5: BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI THỨ 3

Trong trường hợp tàu, thuyền được bảo hiểm gây ra tổn thất cho người thứ ba mà có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của PJICO thì Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho PJICO và cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng từ thông tin cần thiết và các tình tiết liên quan đến việc khiếu nại của họ, đồng thời phải làm theo sự chỉ dẫn của PJICO hoặc đại diện do PJICO chỉ định.

PJICO sẽ không chấp nhận bồi thường toàn bộ hoặc một phần số tiền mà Người được bảo hiểm tự ý giải quyết với người thứ ba khi chưa có thoả thuận bằng văn bản của PJICO.

PHẦN 6: PHÍ BẢO HIỂM VÀ THỜI HẠN NỘP PHÍ BẢO HIỂM

6.1. Phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở biểu phí áp dụng cho từng loại tàu, thuyền hoặc nhóm tàu, thuyền theo các điều kiện bảo hiểm cụ thể do PJICO và Người được bảo hiểm thoả thuận.

6.2. Thời hạn nộp phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu biển

 1. Đối với những tàu, thuyền bảo hiểm từ 6 tháng đến 1 năm, phí bảo hiểm được nộp làm 1 hoặc 2 kỳ theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PJICO và được nộp trong vòng 10 (mười) ngày đầu mỗi kỳ.
 2. Đối với những tàu, thuyền tham gia bảo hiểm theo thời hạn dưới 6 tháng hoặc bảo hiểm theo chuyến, phí bảo hiểm được nộp toàn bộ một lần trong vòng 10 (mười) ngày sau khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Trường hợp tàu, thuyền còn thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa đến kỳ nộp mà tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ thì Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm nộp toàn bộ số phí bảo hiểm còn lại cho PJICO trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm gửi thông báo tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ cho PJICO.
 4. Trường hợp Người được bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm theo đúng quy định, ngoài việc không được bồi thường đối với tổn thất (nếu có) như quy định tại quy tắc bảo hiểm TNDS tàu biển trên đây, Người được bảo hiểm vẫn phải nộp phí cho thời gian đã bảo hiểm đồng thời phải nộp thêm một khoản tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng quá hạn của số phí phải thanh toán cho thời hạn chậm trả mặc dù tàu, thuyền có bị tổn thất hay không.

PHẦN 7: HỒ SƠ KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu PJICO bồi thường, Người được bảo hiểm cần cung cấp cho PJICO những tài liệu sau:

 1. Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm.
 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Biên bản giám định của PJICO hoặc người được PJICO uỷ quyền.
 4. Giấy chứng nhận mất tàu, thuyền của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu, thuyền bị mất tích).
 5. Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc do công an lập (trường hợp tai nạn liên quan đến người, tàu thuyền và tài sản của người thứ ba).
 6. Hoá đơn, chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường.
 7. Kháng nghị hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu, thuyền đang trên hành trình).
 8. Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có).
 9. Những chứng từ có liên quan khác (trích sao nhật ký hàng hải, nhật ký máy, nhật ký thời tiết, các Giấy tờ Đăng kiểm hay các Giấy tờ khác của tàu, thuyền vv… theo từng trường hợp cụ thể).

Sau khi PJICO nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại nói trên của Người được bảo hiểm, nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày mà không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ khiếu nại đó được coi là đầy đủ và hợp lệ.

PHẦN 8 - BẢNG TÓM TẮT BẢO HIỂM TNDS TÀU BIỂN NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

Tên sản phẩm bảo hiểmBảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển hoạt động tuyến quốc tế (P&I).Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
Điều kiện bảo hiểmÁp dụng theo Quy tắc bảo hiểm của các Hội quốc tế mà tàu đang tham gia như WOE, LSSO, SOP, QBE,…Áp dụng theo Phần 3 – Quy tắc bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam.
Đối tượng bảo hiểmPhần trách nhiệm bồi thường của chủ tàu cho người thứ ba khi tàu hoạt động gây thiệt hại cho người thứ ba.Phần trách nhiệm bồi thường của chủ tàu cho người thứ ba khi tàu hoạt động gây thiệt hại cho người thứ ba.
Phạm vi trách nhiệm cơ bản– Trách nhiệm về ốm đau, thương tật, chết của chủ tàu đối với thuyền viên, hành khách, người tham gia làm hàng trên tàu và người thứ ba khác;
– Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác

– Trách nhiệm phát sinh trong tai nạn đâm va giữa tàu với những vất thể khác như cầu cảng, các công trình nổi hoặc ngầm ở biển;

– Trách nhiệm đối với xác tàu đắm;

– Trách nhiệm về ô nhiễm;

– Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở;

– Tiền phạt của tòa án, chính quyền, cảng, hải quan…

– Các trách nhiệm khác: những phí tổn mà hội viên phải gánh chịu liên quan đến việc điều tra và làm thủ tục tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi chủ tàu hoặc liên quan đến việc bào chữa truy tố hình sự đối với đại lý, thuyền viên hay người giúp việc của chủ tàu; các chi phí phát sinh do thay đổi tuyến đường nhằm cứu chữa cho những người trên tàu, người tị nạn, nạn nhân được cứu; tiền lương và bồi thường thất nghiệp khi tàu đắm.
– Những chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của Tòa án bao gồm:
+ Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;

+ Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu bị đắm (nếu có).

+ Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

+ Chi phí liên quan đến việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

– Những chi phí mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm; Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn theo luật lao động trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

– Phần trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu theo luật pháp do tàu được bảo hiểm gây ra làm:

+ Thiệt hại cầu, cảng, đê, đạp, kẻ, cống, bà mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động;

+ Bị thương hoặc thiệt hại tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm).

– Những chi phí phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác mà chủ tàu được bảo hiểm có trách nhiệm theo pháp luật phải bồi thường cho người khác nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm
Phương thức tính phí bảo hiểmPhí bảo hiểm = Mức phí/GT x Tổng dung tích của tàuPhí bảo hiểm = Mức phí x Tổng dung tích của tàu/ trọng tải/ công suất.
Quy trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm– Nhận Yêu cầu bảo hiểm
– Chấp nhận bảo hiểm

– Ký kết hợp đồng

– Thu phí bảo hiểm
– Nhận Yêu cầu bảo hiểm
– Chấp nhận bảo hiểm

– Ký kết hợp đồng

– Thu phí bảo hiểm
Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin và phí bảo hiểm. Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

BLOG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TÀU BIỂN NỘI ĐỊA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TÀU BIỂN NỘI ĐỊA

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây

ĐỊA CHỈ - MAP - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO