Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Đối tượng được bảo hiểm cháy nổ

 • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
 • Máy móc thiết bị
 • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác

2. Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Nghị Định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

 • Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 • Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh

3. Quy tắc bảo hiểm áp dụng

 • Rủi ro cháy nổ theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 • Các rủi ro khác Theo”Quy tắc tiêu chuẩn  bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt” của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

4. Phí bảo hiểm cháy nổ

Mức phí bảo hiểm áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ  quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018;

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

Bằng tỷ lệ (%) x  STBH.

 • Tỷ lệ phụ thuộc vào: Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm.
 • Liên hệ với nhân viên PJICO để tìm hiểu thêm về phí: 0942990309 Mr. Ngọc

 5. Thủ tục bồi thường

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm bao gồm:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

–    Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

–    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Mua bảo hiểm cháy nổ tự nguyện và bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

Xem thêm tin liên quan =>