Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

1. Bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

Để ngăn chặn rủi ro và giảm thiểu những thiệt hại khi có tai nạn xảy ra, các chủ doanh nghiệp ngoài quan tâm đến các loại bảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm mọi rủi ro tài sản có thể tìm hiểu thêm về bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

 • Tất cả các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nói chung có nguy cơ cháy nổ và thiệt hại
 • tất cả các doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu, thuê hoặc cho thuê những toà nhà văn phòng, khách sạn
 • các đối tương khác có nhu cầu bảo hiểm tài sản

Lưu ý đối tượng được bảo hiểm cụ thể ở đây sẽ là các trụ sở, văn phòng làm việc, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng .

3. Phạm vi bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt bồi thường cho các thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau:

 • Rủi ro loại A: Hoả hoạn, cháy, sét đánh.
 • Rủi ro loại B: Nổ.

Đây là hai loại rủi ro phổ biến nhất, cháy và nổ, ngoài ra còn có một số loại rủi ro đặc biệt gồm:

 • Rủi ro loại C: Máy bay, các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng.
 • Rủi ro loại D: Các hoạt động gây rối, đình công, bế xưởng.
 • Rủi ro loại E: Thiệt hại do hành động ác ý.
 • Rủi ro loại F: Thiệt hại do động đất hay núi lửa phun.
 • Rủi ro loại G: Thiệt hại do giông và bão.
 • Rủi ro loại I: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước.
 • Rủi ro loại J: Thiệt hại đến từ đâm va do xe cộ và súc vật.
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt – hotline: 0942990309 (Mr. Ngọc)

4. Phí bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )

Số tiền bảo hiểm 1 năm = Tỷ lệ (%) x  STBH. Tỷ lệ phụ thuộc vào:

 • Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
 • Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm.

5. THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ TỰ NGUYỆN

 • Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )

–    Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

–    Giấy chứng nhận bảo hiểm;

–    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

–    Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

–    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

–    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của PJICO (nếu có).

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm cháy nổ cháy nổ tự nguyện ( bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt )

–    Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

–    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của PJICO là (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá (45) ngày.

–    Trường hợp từ chối bồi thường, PJICO phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua số điện thoại 0942990309 (Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.com để cập nhập thông tin và mua bảo hiểm.

Xem thêm tin liên quan =>

Điều khoản bổ sung vật chất xe, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; 

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa; 

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân; Bảo hiểm thân tàu biển; Bảo hiểm vật chất xe ô tô; 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô; Bảo hiểm ngập nước xe ô tô (Bảo hiểm thủy kích);

Bảo hiểm hỏa hoạn doanh nghiệp; Bảo hiểm hai chiều xe oto; Quan tâm bất động sản úc; bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt; Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản