Bảo hiểm TNDS bắt buộc

Bảo hiểm TNDS bắt buộc cho bên thứ ba

Bảo hiểm TNDS bắt buộc (trách nhiệm dân sự) xe ôtô đối với người thứ ba là loại hình mà tất cả các cá nhân tổ chức (bao gồm người nước ngoài) sở hữu xe hơi tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.
Nếu bạn gây ra tai nạn ô tô, bảo hiểm sẽ bồi thường các thương tích cho bên thứ ba và thiệt hại về tài sản của họ.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe oto

 1. Đối tượng bảo hiểm TNDS bắt buộc:

  Là các đối tượng được xác định bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 về nội dung bảo hiểm TNDS bắt buộc.

 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 1. Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm TNDS bắt buộc xe cơ giới

 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
 1. Biểu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô:

Bảo hiểm TNDS của xe oto

 • Liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) hoặc gmail: baohiemcuaban247@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

Xem thêm tin liên quan =>