TRANG CHỦ BẢO HIỂM PJICO

BẢO HIỂM PJICO

PJICO - Công ty bảo hiểm cổ phần Xăng dầu là công ty bảo hiểm nhà nước tại Việt Nam trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex, chuyên kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm vật chất xe

Là loại hình bảo hiểm cho các vấn đề liên quan tới xe cơ giới như: va chạm, tai nạn, hỏa hoạn, cháy nổ và mất cắp xe ...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba khi xảy ra tai nạn gây thiệt hại và xuất trình khi công an giao thông kiểm tra

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc để bồi thường cho những thiệt hại liên quan tới tài sản của doanh nghiệp gây ra bởi hỏa hoạn cháy nổ

Bảo hiểm tại nạn người lao động 24/24

Là loại hình bảo hiểm tai nạn cho người lao động trong các công ty và doanh nghiệp.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại liên quan tới hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Là loại hình bảo hiểm cho các thiệt hại liên quan tới chung cứ, nhà liền kề, biệt thự khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ.